De actie “Geef een knuffel” is een initiatief van de Stichting Vrienden Ronald McDonald Huizen Limburg.

Stichting Vrienden Ronald McDonald Huizen Limburg

Stichting Vrienden van de Ronald McDonald Huizen Limburg stelt zich ten doel, het realiseren van draagvlak, regionale inbedding en financiële ondersteuning voor de Ronald McDonald Huizen Limburg, in de provincie Limburg en de Euregio.

De Vrienden van Ronald McDonald Huizen Limburg zetten zich op vrijwillige basis in om promotionele en fondsenwervende activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen. Daarbij treden zij op als ambassadeurs voor de Ronald McDonald Huizen Limburg.

Donaties aan deze stichting komen volledig ten gunste aan de Ronald McDonald Huizen Limburg.

De Stichting wordt gevormd door de volgende leden:

  • Mike van der Heijden, voorzitter
  • Chantalle Kusters, penningmeester
  • Aagje Wevers
  • Danny Keppels

Rabobank: 17.52.10.063 t.n.v. St. Vrienden Ronald McDonald
IBAN: NL 93 RABO 0175 2100 63

Mike van der Heijden
Mike van der Heijdenvoorzitter
Chantalle Kusters
Chantalle Kusterspenningmeester
Aagje Wevers
Aagje Wevers
Danny Keppels
Danny Keppels
GEEF EEN KNUFFEL